Omaishoito

Omaishoitotilanne voi tulla perheen elämään eri elämänvaiheissa ja siihen liittyy aina elämänmuutos, joka vaikuttaa koko perheeseen. Omaishoitajia ovat muun muassa vammaisen lapsen vanhemmat, puolisoaan hoitavat henkilöt ja ikääntyvistä vanhemmistaan huolehtivat lapset, jotka ovat usein vielä työelämässä. 

Omaishoidossa auttaminen ja tukeminen on olennainen osa perheen arkea ja elämää jonkun perheenjäsenen sairauteen, vammaisuuteen tai korkeaan ikään liittyvän asian vuoksi. Omaishoitotilanne voi syntyä äkillisesti, esimerkiksi sairaskohtauksen, onnettomuuden tai sairaan lapsen syntymän myötä, tai hitaasti, esimerkiksi hoidettavan avuntarpeen lisääntyminen sairauden edetessä tai ikääntymiseen liittyvän toimintakyvyn heikkenemisen myötä. 

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairauden, vammaisuuden tai muun erityisen hoivan tarpeen vuoksi ei selviydy arjestaan omatoimisesti. 

Lainsäädännön määritelmän mukaan omaishoitaja on henkilö, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen hoidettavan henkilön kotikunnan kanssa. Todellisuudessa vain pieni osa omaishoitajista on tehnyt virallisen sopimuksen ja saa omaishoidon tukea. Kuitenkin kaikki omaishoitajana toimivat tarvitsevat ohjausta ja neuvoja turvatakseen läheisensä hyvää hoivaa kotioloissa, eikä omaishoitotilanteen olemassaolo riipu omaishoidon sopimuksen olemassaolosta.

Omaishoitotilanteita on monenlaisia

Erilaisiin omaishoitotilanteisiin on saatavilla tietoa ja tukea. Olemme koonneet alla oleville sivuille mm. Riihimäen alueen toimijoita sekä muuta hyödyllistä tietoa seuraaviin omaishoidon tilanteisiin.