Etäomaishoitajat

Etäomaishoiva on vielä osin tuntematon hoivamuoto, vaikka etäomaishoitajat ovat merkittävä hoivaa antava ryhmä. Etäomaishoitaja on henkilö, joka auttaa tai pitää huolta etäältä kauempana asuvaa läheisestään, joka ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Etäomaishoivatilanteita voi olla monia erilaisia hoivaa tarvitsevan sairauksista ja toimintakyvystä riippuen. Etäomaishoitaja asuu usein toisella paikkakunnalla ja matkustaa viikonloppuisin läheisen luokse huolehtiakseen ja auttaakseen häntä tulevan viikon haasteissa. Viikon aikana etäomaishoitaja on yhteydessä läheiseensä puhelimitse tai muita sähköisiä keinoja käyttäen. Palveluasumistilanteessa tarvitaan myös etäällä asuvien omaisten tukea ja apua. 

Omaishoitajaliiton kotisivulla käsitellään myös etäomaishoitajuutta

Oulun seudun omaishoitajat ry:n kotisivuille on kerätty tietoa etäomaishoidosta sekä on saatavilla Opas etäomaishoitavasta ja Puhu ja ennakoi - opas etäomaishoitajalle.