Omaishoitotilanteen tunnistaminen

Monet eivät tiedosta olevansa omaishoitajia eikä oman tilanteen arvioiminen ei aina ole helppoa. Omaishoitajuuden tunnistaminen on joskus vaikeaa jopa ammattilaisille.  Tunnista omaishoitaja (Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n) sivuston kautta voit tunnistaa omaishoitotilanteen ja testata oletko omaishoitaja. Jos tunnistat itsesi omaishoitajaksi, ota yhteyttä Riihimäen paikallisyhdistykseen, niin autamme ja ohjaamme sinua tilanteesi mukaan.

Omaishoitajaliitto ry:n kotisivuilla on runsaasti tietoa omaishoidosta ja omaishoitajuudesta. Sivustolta saa myös apua tunnistamaan oma omaishoitotilanne. Omaishoitajaliitto on myös julkaissut palveluoppaan, jonka tarkoituksena on antaa omaishoitajalle tietoa siitä, minkälaisia palveluja tai tukea hänen on mahdollista saada omaishoitotilanteen tueksi.

Omaishoitajana läheiselle -opas (Suomi.fi) vastaa esimerkiksi kysymyksiin, kuka voi olla omaishoitaja, mitä omaishoidon tuki sisältää, mitä omaishoitajan tehtävät ovat ja miten omaishoito voi päättyä.

Oma Häme -sotealue

Riihimäki kuuluu Oma Häme -sotealueeseen. Lisätietoja Oma Hämeen kotisivuilta ja Omaishoidon tuen toimintaohjeesta.

  • Omaishoidon tuen päätöksen teko tapahtuu alle 65-vuotiaiden osalta vammaispalveluissa ja yli 65-vuotiaiden osalta ikäihmisten palveluissa. 

Riihimäellä olevaa toimintaa

Riihimäen kaupungin avoin senioritoiminta on kaikille avointa ja maksutonta toimintaa, ja jonka tarkoituksena on tavoittaa myös ne seniorit, joille kotoa lähtemisen kynnykset ovat jo kasvaneet suuriksi.

Kotokartanosäätiö on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yleishyödyllinen yhteisö, joka toimii hyvän ikääntymisen puolesta.

Kanta-Hämeen Muistiyhdistys toimii muistisairaiden, muistioireisten ja heidän omaistensa etujärjestönä, ja jonka tarkoituksena on edistää kohderyhmän elämänlaadun ja hyvinvoinnin edellytyksiä.

Muita hyödyllisiä sivustoja

Kelan sivuilta saa tietoa muun muassa kuntoutuskursseista, sopeutumisvalmennuksista ja eläkkeen saajan hoitotuesta.

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n Omaisneuvo-sivuston kautta saa tietoa omaishoidosta eri kielillä.

Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami on mielenterveysomaisten ja -omaishoitajien valtakunnallinen edunvalvoja ja omaistyön asiantuntijaorganisaatio.