Työssä käyvä omaishoitaja

Arviolta joka kolmas työssäkäyvä hoitaa läheistään ansiotyön ohessa. Hoivatilanne voi olla hyvin kuormittava, jonka vuoksi jaksamisen tueksi tarvitaan järjestelyitä sekä yksityiselämässä että työpaikalla. Työn ja omaishoidon yhteensovittaminen voi tuoda mukanaan haasteita. Työelämä tarjoaa kuitenkin monenlaisia jouston mahdollisuuksia, joista kannattaa olla tietoinen ja keskustella niistä työnantajan kanssa.

Omaishoitajaliitto on koonnut tietopankin Työ ja omaishoito työikäisten omaishoitajien tueksi. Tietopankista löytyy vinkkejä ja ratkaisuja omaishoitajaystävälliseen työelämään.

Lisäksi Omaishoitajaliitolla on erillinen työssäkäyville omaishoitajille suunnattu Ruuhkavuodet-kampanja.