Omaishoidon päättyessä

Omaishoitosuhde on tiivis ja läheinen ihmissuhde, joka saattaa kestää vuosia, jopa vuosikymmeniä. Hoivaan sitoutuneelle omaishoitajalle sen päättyminen hoidettavan siirtymiseen pitkäaikaishoitoon tai hoidettavan kuolemaan on omaishoitajalle suuri elämänmuutos.

Siirtyminen kodin ulkopuoliseen hoitoon

Oulun seudun omaishoitajat ry on julkaissut Omaishoitajan polku muutostilanteessa-oppaan, joka on suunnattu ensisijaisesti iäkkään hoidettavan omaishoitajalle, joka pohtii hoidettavan läheisen siirtymistä kodin ulkopuoliseen pitkäaikaishoitoon.

Omaisena edelleen ry on valtakunnallinen yhdistys, joka tukee niitä omaisia, läheisiä ja omaishoitoperheitä, joiden pitkäaikaisesti sairastava, iäkäs tai vammainen läheinen on muuttanut tai siirtymässä kodin ulkopuoliseen hoitoon tai hoivaan. Yhdistys toimii yli ikä-, diagnoosi-, potilas- ja vammarajojen laajasti yhteistyötä tehden ja omaisyhteistyötä kehittäen.

Saattohoito

Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry on julkaissut Saattajana – Ennakoiva saattohoito-opas omaishoitajan tukesi - verkkosivut ja -oppaan, joka auttaa omaishoitajaa ennakoimaan tulevaa saattohoitoa ja selviytymään siitä käytännössä mahdollisimman hyvin.

Kanta-Hämeen keskussairaalan kotisivuilla on saattohoito-opas Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän alueelle.